کلاسهای عملی کنکور کارشناسی ارشد هنر

کنکور کارشناسی ارشد هنر

برنامه کلاس های پروژه عملی (گروه دوم) کارشناسی ارشد آکادمی هنر شمسه (سراسری و آزاد) 1399

برنامه کلاس های پروژه عملی کارشناسی ارشدهنر 1399 پس از اعلام سازمان سنجش اطلاع رسانی خواهد شد.

آمار قبولی های شرکت کنندگان کلاس های پروژه عملی چهار سال اخیر آکادمی هنر شمسه

رشتهتعداد کل شرکت کنندگانتعداد قبولی ها
نقاشی146116
ادبیات نمایشی124103
تصویرسازی7761
انیمیشن7454
کارگردانی4732
گرافیک233185