اگزیستانسیالیسم و روان کاوی

200,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/04/28
تاریخ شروع
99/04/30
استاد
دکتر مهدی انصاری

اگزیستانسیالیسم و روان کاوی /

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر مهدی انصاری

آنلاین / حضوری