ایده هایی درباره جمهوری خواهی

320,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/06/09
تاریخ شروع
99/06/11
استاد
استاد حسام سلامت و استاد احمدرضا آزمون

ایده هایی درباره جمهوری خواهی /

(دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : استاد حسام سلامت و استاد احمد رضا آزمون

آنلاین / حضوری