خوانش هنر از دریچه نظریه (فرمالیسم)

380,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/02/31
تاریخ شروع
99/03/01
استاد
دکتر زهرا ایرانی صفت

خوانش هنر از دریچه نظریه (فرمالیسم) (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر زهرا ایرانی صفت

آنلاین / حضوری

  • صورت گرایی روسی: فرمالیسم در شعر و ادبیات؛ ویکتور شکلوفسکی و رومن یاکوبسن
  • صورت گرایی انگلیسی: فرمالیسم در حوزه هنرهای تجسمی؛ کلمنت گرین برگ، کلایوبل، راجر فرای