روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق

300,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/04/21
تاریخ شروع
99/04/23
استاد
دکتر میلاد نوری

روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق /

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر میلاد نوری

آنلاین / حضوری

«نور» که همان «آگاهی» است در درون خود دارای مراتب است و خصیصه ذاتی آن «التفات» و «انکشاف» است که در حقیقت «اشراق» و «رؤیت» جلوه گر است. نفسِ آدمی چیزی جز آگاهی نیست که برای خود ظاهر است و غیر را به نور خود برای خود ظاهر می سازد. تمام مراتب نور به مثابه نور واحدی جلوه گر می شود که می توان به استمداد اشراق نفس در ساحت آن گام نهاد، و زبان استدلال همانا ابزاری است برای روایت این رخداد که درک بی واسطه حقیقت است. بازخوانی مجدد اندیشه فلسفی سهروردی و روایت پدیدارشناسانه از آگاهی اندیشی او، چه بسا به فهم بنیادین از ماهیت «مفهوم» و «معرفت» راه برد. هدفی که در سلسله درس گفتارهای «روایتِ پدیدارشناسانه حکمت اشراق» مورد نظر خواهد بود.

جلسه نخست: نقلِ اشراق و ذوق استدلال

جلسه دوم: امر  حقیقی و امر اعتباری

جلسه سوم: نور و ظهور

جلسه چهارم: هستی آگاهی نفس

جلسه پنجم: ظلمت و ظهور

جلسه ششم: مقولات فهم

جلسه هفتم: نور مطلق و امر مقید

جلسه هشتم: سویه های پدیدارشناختی

جلسه نهم: نقد و بررسی