دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (6): کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس

40,000 تومان

تاریخ انتقادی فلسفه غرب (6): کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر محمد مهدی اردبیلی

شرح دوره:

ایده‌ی مونادولوژیِ لایب‌نیتس یکی از موثرترین و در عین حال پیشروترین ایده‌های فلسفیِ مدرن به شمار می‌رود که می‌توان آن را به تعبیری هگلی، سنتزِ دیالکتیکی جوهر متکثر دکارتی و جوهرِ واحد اسپینوزایی دانست. در این معنا، لایب‌نیتس اوج عقل‌گرایی مدرن است. دوره‌ی “کثرت در وحدتِ مدرن” کوششی است برای ارائه‌ی تفسیری انتقادی از فلسفه‌ی لایب‌نیتس در پرتو متن‌خوانیِ مقاله‌‌ی “مونادولوژی”.