مقدمه‌ای بر نظریه انتقال در روانکاوی

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/05/05
تاریخ شروع
99/05/07
استاد
دکتر کامران لامعی

مقدمه‌ای بر نظریه انتقال در روانکاوی /

(دپارتمان روان‌شناسی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر کامران لامعی

آنلاین / حضوری

جلسه اول: هیستری در روانکاوی

جلسه دوم: عشق از منظر روانکاوی

جلسه سوم: تکرار

جلسه چهارم: تفسیر

جلسه پنجم: انتقال و بین الذهنیت

جلسه ششم: انتقال و میل روانکاو

جلسه هفتم: انتقال و سایکوز