مقدمه‌ای بر نظریه رانه‌ها

280,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/02/28
تاریخ شروع
99/02/30
استاد
دکتر کامران لامعی

مقدمه‌ای بر نظریه رانه‌ها (دپارتمان روان‌شناسی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر کامران لامعی

آنلاین / حضوری

پراتیک روانکاوی توسط زیگموند فروید در قالب سه‌گانه نهاد، من و سوپرایگو به صورت نظریه‌ای درآمد که نگره‌ای جدید بر مفهوم تن- روان یونانی به وجود آورد. آنچه منشأ تفسیرهای متفاوت نزد متأخرین پس از فروید است، نظریه او را در مورد رانه‌ها (Trieb) است که چالش نظری مهمی را در دریافت تئوری او به وجود آورده است.

از میان روانکاوان پسا فرویدی ژاک لکان نسبت به نظریه رانه‌ها تعهد بسیار دارد و حتی بدان صبغه رادیکال می‌بخشد. لکان در طول فعالیت حرفه‌ای خود مدل توپوگرافیک روان را با الهام گرفتن از نظریه مکان‌شناسی در ریاضیات و بالاخص گره برومه‌ای در قالب سه گانه خیالی، نمادین و واقع بیان می‌کند.

در این پروژه برآنیم  تا در گام نخست با معرفی دستگاه روان از نظر فروید و لکان طرحی دقیق از مفهوم رانه‌ها ارائه نماییم. عناوین جلسات به صورت زیر خواهد بود.

  • جلسه اول: پیدایش نظریه ناخودآگاه
  • جلسه دوم: مکانیسم شکل گرفتن ایگو در نظریه فروید
  • جلسه سوم: نهاد و سوپرایگو
  • جلسه چهارم: ساحت خیالی در نظریه لکان
  • جلسه پنجم: ساحت نمادین در نظریه لکان
  • جلسه ششم: ساحت واقع در نظریه لکان
  • جلسه هفتم: رانه مرگ، رانه زندگی
  • جلسه هشتم: نظریه جزئی بودن رانه‌ها