نیچه، حقیقت، هنر: متن خوانی “زایش تراژدی”

180,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/02/30
تاریخ شروع
99/03/01
استاد
دکتر آیدین کیخایی

نیچه، حقیقت، هنر: متن خوانی “زایش تراژدی” ( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

مدرس : دکتر آیدین کیخایی

آنلاین / حضوری

شرح دوره :

زایش تراژدی، نخستین کتاب نیچه، در سال ۱۸۷۲ به چاپ می‌رسد. در این متن نیچه‌ی جوان‌ به بررسی خاستگاه و تحول تراژدی در یونان باستان و انحطاط فرهنگ (غرب) در فرآیند گذار از جهان تراژدی‌محور یونانی می‌پردازد. علاوه بر تحلیل این مسئله‌ی تاریخی‌ـ‌فرهنگی، کتاب زایش تراژدی همچنین پیگیرانه‌ترین کوشش نیچه برای صورت‌بندی نظریه‌ای منسجم درباره‌ی هنر به شمار می‌رود و از این جهت در چارچوب کلی فلسفه‌ی او جایگاه ویژه‌ای دارد. گرچه اندیشه‌ی نیچه در دوره‌های بعدی دچار تحولاتی می‌شود و به همین دلیل در چاپ دوم کتاب در سال ۱۸۸۶، نیچه پیش‌گفتاری تحت عنوان «تلاشی در راستای نقدِ خود» بر آن می‌افزاید. در این درس‌گفتار می‌کوشیم تا با تمرکز بر متن زایش تراژدی و پیش‌گفتار ۱۸۸۶، خوانشی از نسبت هنر و حقیقت در اندیشه‌ی نیچه ارائه کنیم.