هنر از دریچه اگزیستانسیالیسم

180,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/02/27
تاریخ شروع
99/02/29
استاد
دکتر مهدی انصاری

هنر از دریچه اگزیستانسیالیسم (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر مهدی انصاری

آنلاین / حضوری