برنامه کلاس‌های آزاد

­

برنامه آموزشی کلاس های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی آکادمی هنرشمسه (ترم تابستان 98)

عنوان کلاس

استادتعداد جلساتروز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران

(ترم دوم: از ورود اسلام تا حمله مغول)

دکتر علی اصغر میرزایی مهر

4 جلسه 3 ساعته

12 ساعت

شنبه

16-19

98/04/01

جامعه شناسی هنر

دکتر آرش حیدری

5 جلسه 2 ساعته

10 ساعت

شنبه

17-19

98/05/26

کارگاه تحلیل نقاشی

(ترم سوم: از امپرسیونیسم تا فوویسم)

استاد شهرام زعفرانلو

4 جلسه4 ساعته

16 ساعت 

یکشنبه

15:30-19:30

98/04/23

خوانش فرهنگی فیلم،سینما و قومیت

دکتر سعید اسدی

7 جلسه 3 ساعته

21 ساعت

یکشنبه

16-19

98/05/27

اسطوره­ های هندی و آفرینش هنری

دکتر ابوالقاسم اسماعیل ­پور

8 جلسه 3 ساعته

  ساعت 24

یکشنبه

17-20

98/04/09

زیبایی شناسی امر والا

دکتر گلنار نریمانی

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

یکشنبه

17-19

98/05/27

هنر و دیگری به روایت باختین

دکتر مسعود علیا

4 جلسه 2 ساعته

8ساعت

دوشنبه

18-20

98/04/10

فلسفه روانکاوی

فروید،لاکان،کریستوا،دلوز

دکتر مهدی انصاری

10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت  

دوشنبه

16:30-19:30

98/05/28

بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانیدکتر ابوالقاسم اسماعیل ­پور

8 جلسه 3 ساعته

24 ساعت

دوشنبه

17-20

98/04/17

کارگاه تجزیه تحلیل نمایش­نامه

(برتولت برشت)

دکتر عطالله کوپال

10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

دوشنبه

17-20

98/03/27

مروری اجمالی بر تاریخ سینمای ایران

ترم اول: قبل از انقلاب

استاد خسرو دهقان

4 جلسه 4 ساعته

16 ساعت

سه ­شنبه

16-20

98/05/22

تاریخ انتقادی فلسفه غرب

ترم چهارم: (دکارت: آغاز فلسفه مدرن)

دکترمحمد مهدی اردبیلی4 جلسه دو و نیم ساعته

10 ساعت

سه شنبه

گروه اول   

18-15:30

گروه دوم  

20:30-18

98/04/04

کارگاه نمایش­نامه نویسی

دکتر عطالله کوپال10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

سه­ شنبه

16-19

98/03/28

فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم

 (ترم سوم: هگل)

دکتر مسعود حسینی6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

چهارشنبه

17/30-19/30

98/05/16

فیلم نامه نویسی

(دوره پیشرفته)

دکترامیررضا نوری پرتو10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

چهارشنبه

16-19

98/04/12

عصرباروک؛وضعیت باروکی

دکتر زهرا ایرانی صفت10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

سه شنبه

16/30-19/30

98/04/18

فتیشیسم در موسیقی و واپس روی شنیدن

دکتر آیدین کیخایی4 جلسه دو و نیم ساعته

10 ساعت

پنج­شنبه

16:30-19

98/04/13

سر فصل کلاس­های آزاد آکادمی هنر شمسه

 • تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام (از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان)

ترم دوم: نقاشی در سده های آغازین اسلامی (از ورود اسلام تا حمله مغول)

ترم سوم: مکاتب نگارگری ایران (از ربع رشیدی تا مکتب هرات)

ترم چهارم: مکاتب نگارگری (مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان)

ترم پنجم: تحولات نقاشی پس از صفویه (از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)

ترم ششم: نقاشی در ایران معاصر (از مدرسه صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی)

 • جامعه شناسی هنر ( دپارتمان جامعه شناسی هنر آکادمی هنر شمسه)

جامعه ­شناسی هنر یکی از قدیمی ­ترین و ریشه ­دارترین شاخه­ های جامعه ­شناسی است. امر هنری را چگونه باید به عنوان یک محصول اجتماعی-تاریخی فهم کرد؟ هنر همچون یک نیرو در میدان زیبایی­ شناسی چه نسبتی با دیگر حوزه­ ها و عناصر حیات اجتماعی-تاریخی دارد؟ این­ها سؤالاتی بنیادین هستند که پاسخ دادن به آن­ها می ­تواند امر هنری و فرایند تولیدش را در فضایی تاریخی-اجتماعی توضیح دهد. از این حیث می­توان سرفصل­ هایی را برای فهم اجتماعی هنر در نظر گرفت: هنر همچون تاریخ­ مندی، هنر همچون تولیدی اجتماعی، هنر همچون شیوه­ای از نقد و مداخله در هندسۀ قدرت، هنر همچون تجربۀ سوژه گی و هنر همچون نوعی کالا. با این وصف، آنچه در جامعه ­شناسی هنر اهمیت دارد فهم هنر در نسبت با دیگر عناصر و میدان­ های متصل به امر هنری است. هنر را همچون جزیره ­ای جدا افتاده و یا محصول اذهان خلاق فهمیدن، نمی­ تواند درکی از نسبت هنر با حیات اجتماعی و الگوهای تولید هنر همچون امری تاریخی عرضه کند. فروکاستن فرایند تولید امر هنری به تکنیک و یا نیت و خلاقیت مؤلف، فهمِ درون­ ماندگارِ هنر و نسبتش را با زندگی روشن نمی ­سازد. توضیح تولیدِ امر هنری در نسبتِ با روان­شناسی و یا زندگی­نامۀ مؤلفانِ اثر، همان چیزی است که فهم هنر همچون یک نیرو و در نسبت با شرایطِ معاصرش را ناممکن می­کند. جامعه ­شناسیِ هنر با فهمی تاریخمند تلاش دارد که هنر را در وضعیتِ معاصرش و در نسبتش با تاریخش توضیح دهد. تاریخی که نه امری موزه­ ای و سرگذشت نامه­ ای، بلکه تاریخِ روابط نیروها و الگوهای شکل­ بندیِ آن­ها در لحظۀ اکنون است. به این ترتیب، توضیح اجتماعی امر هنری نسبتی وثیق با معاصریت دارد و تلاشی است برای فهم موقعیتِ امر هنری در فضا-زمانِ شکل ­بندیش. در دورۀ پیشنهادی تلاش خواهد شد، با نظر به این مقدمه، کلیاتی از مبانیِ جامعه­ شناسی هنر مورد بحث قرار گیرد، به میدانِ هنر در ایران معاصر اشاراتی شود و پیشنهادهایی برای توضیح اجتماعی-تاریخی این پدیده در ایران معاصر طرح شود.

 • کارگاه تحلیل نقاشی ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

اهداف دوره: آموزش شیوه‌ها‌ی تجزیه و تحلیل نقاشی / آموزش تاریخ و سبک‌ها و نحله‌های هنر نقاشی / آشنایی با هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار هنر نقاشی/ یادگیری رویکرد تحلیلی و انتقادی به آثار هنرهای تجسمی / آگاهی از تاثیر و تاثرات فرهنگی و اجتماعی زندگی نقاشان بر آثار آنان / کمک به آفرینش آثار هنری ارزشمند / توانایی در تبدیل ایده‌های انتزاعی به آثاری تجسمی (نقاشی) / توانایی در نوشتن تحلیلی در خصوص آثار نقاشی .

(ترم سوم : از امپرسیونیسم تا فوویسم)

ردیفسال آفرینشعنوان نقاشینقاشسبک و دوره
1.       1875زنی با یک چترکلود مونهامپرسیونیسم
2.       1882تا1881باری در فولی برژهادوارد مانهاز رئالیسم به امپرسیونیسم
3.       1888مدل هاژرژ سورانئوامپرسیونیسم
4.       1888مسیح وارد بروکسل می­شودجیمز انسوراز سورئالیسم به اکسپرسیونیسم
5.       1890خانه سفید در شبونسان ونگوکنئوامپرسیونیسم
6.       1895مرگ در اتاق بیمارادوارد مونکاکسپرسیونیسم
7.       1897از کجا آمده ام؟ چیستم؟ به کجا می روم؟پل گوگننئوامپرسیونیسم
8.       1906تا1905لذت زندگیهنری ماتیسفوویسم
 • خوانش فرهنگی فیلم؛ سینما و قومیت (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

قومیت یکی از مهم­ترین مفاهیمی است که همراه با جنسیت، فضای فرهنگی را توصیف می­کند. سینما در ادوار خود برای نمایش زندگی اشخاص از کارکردهای ممکن قومیت بهره­ بسیار برده است. در این دوره با تحلیل چند اثر شاخص سینمایی، به وا کاوی این مفهوم پرداخته خواهد شد.

 • زیبایی‌شناسی امر والا : از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقوله‌ی بنیادین استتیک یا زیبایی‌شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رساله‌ی لونگینوس آغاز می‌شود، سپس در قرن هجدهم در زیبایی‌شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشه‌ی فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتسبری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود، در اندیشه‌ی رمانتیک‌های آلمان تداوم می‌یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم می‌رسد تا در اشکالی نو احیا و بازتفسیر شود. در دوره‌ی معاصر، اندیشمندانی مانند ژیژک، لیوتار، لکان، ریشیر و کرنی این مفهوم را برای تأمل درباره‌ی پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بسته‌اند. در دوره‌ی حاضر، نظری خواهیم افکند به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. نخست به رساله‌ی لونگینوس، اولین رساله‌ای که منحصراً به امر والا پرداخته و از یونان باستان به دست ما رسیده است، خواهیم پرداخت و سپس نظری خواهیم افکند به صورت‌بندی‌های امر والا و نسبت آن با اخلاق، تجربه‌ی معنوی و دینی، سخنوری، طبیعت و هنر در اندیشه‌ی اندیشمندان بریتانیایی قرن هجدهم، از جمله ادیسون، کیمز، شفتسبری و ادموند برک. از این میان، برک چهره‌ای است که به سبب اهمیت رساله‌اش در قرن هجدهم و تأثیر آن بر نظریه‌های استتیکی امر والا پس از آن، تمرکز بیشتری بر اندیشه‌هایش خواهیم داشت.

 • هنر و دیگری به روایت باختین (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

نسبت خود و دیگری در اندیشه باختین/هنر به منزله دیدار با دیگری متنی و برون متنی/ بینامتنیت و صدای دیگری/ مؤلفه­های خوانش باختین از آثار هنری با تأکید بر ادبیات.

 • بررسی و تحلیل اسطوره­های ایرانی(دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

درآمدی بر اساطیر زرتشتی / اسطوره آفرینش در اساطیر ایرانی/ جهان خدایان / جهان ایزدان و ایزدبانوان / انسان در اساطیر ایرانی/ پهلوانان و قهرمانان / اسطوره پایان جهان و رستاخیز.

 • کارگاه تجزیه و تحلیل نمایش­نامه (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

در این دوره به نمایش­نامه­های برتولت برشت پرداخته می­شود و طبق سنوات گذشته در نهایت دانشجویان این کلاس، یک دوره گردهمائی پژوهشی تحت نظر و حمایت مؤسسه برگزار خواهند نمود. شرکت در این ترم، منوط به گذراندن دوره­های پیش نیست.

 • عصرباروک؛وضعیت باروکی (دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

بخش اول : باروک، تفکر و فرهنگ و سبک هنری، در اروپا در حد فاصله ۱۶۰0 تا ۱۷۵۰ است./ عصر باروک عصر فلسفه مدرن، از هم‌ گسیختگی  وحدت مسیحیت، اصلاحات و ضد اصلاحات دینی و اجتماعی./ باروک در تقابل با نظم کلاسیک رنسانسی./ باروک و دو رویکرد دینی و سیاسی در هنر: کاتولیک شکوهمند اشرافی/ پروتستانیسم روزمره ی میان مایه./  سبک باروک، حرکت و هیجان همراه با جزئیات. عصر درام، تولید انبوه مجسمه ، نقاشی، معماری، ادبیات، رقص و موسیقی./ تأثیر فلسفه دکارت بر بازنمایی  represetionدر هنر باروک و ظهور رسانه مدرنِ رنگ و روغن.

Vanities

ونیتی ها : ظهور نقاشی طبیعت بی جان و انبوه سازی تک چهره و نقاشی تاریخی./ بررسی منتخب آثار استادان باروک: ولاسکوئز، کاراواجو، روبنس، رامبراند، ورمیه، پوسن، برنینی و …/ تحلیل آثار بر اساس نظریه پردازان مانند: هانریش ولفلین(شکل گرایانه)، سوتلانا آلپرس(مارکسیسم)، میشل فوکو

(پسا ساختارگرایی)

بخش دوم : باروک معاصر: “درام فوق العاده،کنتراست بالا” باروک معاصر جنبش “اغراق، و نجابت بی شرم”./ مروری بر آثار سارا شی، دیوید التمجد، لی بل، تریسی میلتون، لوک تویمنز و …

 • تاریخ انتقادی فلسفه­ ی غرب (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

(ترم چهارم: دکارت: آغاز فلسفه‌ی مدرن)

اگر با تکیه بر اجماع موجود، رنه دکارت را نخستین فیلسوف مدرن بدانیم، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی او را شایسته‌ی چنین عنوانی می‌کند؟ به بیان دیگر، او چه نظر انقلابی‌ای را مطرح کرد که پیش‌تر گفته نشده بود؟  و آیا نمی‌توان در این معنا، واکاوی اندیشه‌های دکارت را شرط امکان فهم کلیتِ فلسفه‌ی مدرن دانست؟ دوره آموزشی “دکارت: آغاز فلسفه مدرن”، کوششی است برای ترسیم طرحی کلی از فلسفه‌ی دکارت با تکیه بر مهمترین اثر او: تاملات در فلسفه اولی. به بیان دیگر، با تکیه بر رئوس کتاب بسیار مختصر تاملات و نیز ارجاع بی‌وقفه به سایر آثار او و شارحانش، بناست طرحی کلی و در عین حال نقادانه از فلسفه‌ی دکارت در مقام بنیان‌گذار “ایده‌ی مدرن” ترسیم شود.

 • فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم ( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

سنت ایده آلیسم آلمانی (که چهره‌های اصلی آن عبارت‌اند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل) از جمله در بحثِ فلسفه هنر یا «زیبایی‌شناسی»، نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. کانت در نقد قوه حکم شرحی بسیار نظام‌مند و در عین حال مناقشه‌انگیز از «احکام زیبایی‌شناسانه» به دست داد که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی‌شناسان پیش از خود و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایدئالیست بعد از وی، شلینگ و هگل. شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی (1800)، با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی‌شناسی، «هنر» را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد. وی برخلاف کانت «اثر هنری» را فوق «زیبای طبیعی» دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمی‌تواند «بگوید»، هنر «نشان می‌دهد». شلینگ در فلسفه هنر (1802-1803) آراء خویش را در زیبایی‌شناسی بسط داد و تعدیل کرد. هگل نخست در قسمت «دین هنری» از پدیدارشناسی روح، پس از آن در بندهای 556-563 از دایره‌المعارف علوم فلسفی و سرانجام در درسگفتارهایی در باب زیبایی‌شناسی از فلسفه هنر سخن گفته است. موضع او در مورد هنر، که به نظر او نخستین صورتِ تجلیِ روح مطلق است، به بحث‌های بسیاری دامن زده است. از سوی دیگر، چنین می‌نماید که بحث او در این باب نوعی موضع‌گیری در برابر کانت و شلینگ است. هدف درس گفتارهای «فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم آلمانی» این است که روندِ تحولِ ایده‌های زیبایی‌شناسانه و نقش زیبایی‌شناسی را در نظام‌های فلسفی سه تن از نمایندگان بزرگ این سنت پی بگیرد. این درس گفتارها به سه دوره تقسیم شده‌اند و در هر دوره آراء یکی از سه فیلسوف یاد شده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 • فیلم­نامه نویسی (دوره پیشرفته) (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

۱- آشنایی با شیوه‌ی بسط و گسترشِ طرحِ داستانی تا مرحله‌ی نگارشِ چکیده‌ی صحنه‌ها؛

۲- آشنایی با شیوه‌ی جداسازیِ صحنه‌ها در یک فیلم‌نامه؛

۳- آشنایی با شیوه‌ی نگارشِ یک صحنه‌ی استاندارد و الگومند برای یک فیلم‌نامه؛

۴- آشنایی با شیوه‌‌ی طرّاحیِ کنش‌های دراماتیک برای یک شخصیت در هر صحنه از فیلم‌نامه؛

۵- آشنایی با ویژگی‌های مهم و لازم برای نگارشِ دیالوگ‌های دراماتیک؛

۶- آشنایی با شیوه‌ی دیالوگ‌نویسیِ تَضَمُّنی (Connotative)، به‌عنوانِ یک شیوه‌ی پیشنهادی برای دیالوگ‌نویسی، با هدفِ کیفیتِ بهبودِ دیالوگ‌نویسی.

 • فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

در ادامه دوره متن‌خوانی صنعت فرهنگ، در این دوره جستارِ «فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. این متن که نخستین‌ بار در سال ۱۹۳۸ به چاپ رسیده است، دربردارنده بسیاری از ایده‌های مطرح شده در فصل «صنعت فرهنگ» از کتاب مشترک آدورنو و هورکهایمر، دیالکتیک روشنگری، است. اما این جستار تنها مقدمه‌ای بر صنعت فرهنگ نیست، بلکه خود متنی است دارای ارزش مستقل که در آن دو ایده کلیدی آدورنو، یعنی «فتیشیسم در موسیقی» و «واپس‌روی شنیدن»، به صورت هم‌زمان بسط می‌یابند. این متن همچنین به عنوان یک نمونه برجسته از جامعه‌شناسیِ موسیقیِ آدورنو و نیز به عنوان صریح‌ترین پاسخ او به تحلیل والتر بنیامین از وضعیت هنر در عصر بازتولید مکانیکی قابل توجه است. به مانند دوره صنعت فرهنگ، هدف این کارگاه نیز اندیشیدن با متن و از طریق متن و در نهایت بازگشایی امکان تفکر انتقادی و انضمامی درباره وضعیت هنر در شرایط کنونی «ما» است.