برنامه کلاس‌های آزاد

­

برنامه آموزشی کلاس های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی آکادمی هنرشمسه (ترم بهار 98)

سر فصل کلاس های آزاد آکادمی هنر شمسه

عنوان کلاس

استاد

تعداد جلسات

روز و ساعت

تاریخ شروع

مسأله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر

دکتر آرش حیدری

5 جلسه 2 ساعته

10 ساعت

شنبه

17

19

98/02/21

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران

(ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام)

دکتر علی اصغر میرزایی مهر

4 جلسه 3 ساعته

12 ساعت

شنبه

16

19

98/02/21

درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت

دکتر مسعود علیا

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

یکشنبه

17:30

19:30

98/02/08

کارگاه تحلیل نقاشی

(ترم دوم: باروک تا رمانتی سیسم)

استاد شهرام زعفرانلو

4 جلسه4 ساعته

16 ساعت 

یکشنبه

15:30

19:30

98/03/05

تاریخ انتقادی فلسفه غرب

(ترم سوم: خاستگاه های عقل مدرن)

دکترمحمد مهدی اردبیلی

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

سه شنبه

گروه اول  18-16

گروه دوم 20-18

98/02/03

فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم

 (ترم دوم: فیشته و شلینگ)

دکتر مسعود حسینی

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

چهارشنبه

17:30

19:30

98/02/18

مکاتب سینمایی

استاد شهرام زعفرانلو

10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

پنج شنبه

10

13

98/02/26

نظریه هنر آدورنو؛ صنعت فرهنگ

دکتر آیدین کیخایی

4 جلسه 2:30 ساعته

10 ساعت

پنج شنبه

16:30

19

98/02/26

کارگاه آشنایی با خط، زبان و ادبیات اوستائی

دکتر حسین مصطفوی

8 جلسه 2 ساعته

16 ساعت

پنج شنبه

17

19

98/02/12

 

مسئله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه )

نقد چیست؟

این پرسش پرسشی بنیادین در تاریخ اندیشه است. در مواجهه با اثر به معنای عام (چه یک اثر هنری باشد و چه پدیده ای تاریخی) چگونه میتوان آن را نقد کرد و نقطۀ استقرار منتقد کجاست؟ دورۀ حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مفهوم درونماندگاری، یک صورت بندی از مفهوم نقد ارائه کند، که اثر را در فرایند تولیدش (همچون پدیده ای تاریخی و زمان مند) توضیح دهد و با کنار گذاشتن سوژه محوری در فرایند نقد از نقد درونماندگار و زمان مند دفاع کند.

به این منظور از آرای افرادی هم­چون والتر بنیامین، پیر ماشری و فوکو و دولوز بهره خواهیم برد تا نقد درونماندگار را در میدان هنر توضیح دهیم.

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام (از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان)

ترم دوم: نقاشی در سده های آغازین اسلامی (از ورود اسلام تا حمله مغول)

ترم سوم: مکاتب نگارگری ایران (از ربع رشیدی تا مکتب هرات)

ترم چهارم: مکاتب نگارگری (مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان)

ترم پنجم: تحولات نقاشی پس از صفویه (از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)

ترم ششم: نقاشی در ایران معاصر (از مدرسه صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی)

درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

زیبایی شناسی طبیعت در برابر زیبایی شناسی ناظر به هنر/ فراز و فرود زیبایی شناسی طبیعت در تاریخ زیبایی شناسی/کیفیات زیبایی شناسانه طبیعی: زیبایی،والایی،پیکچرسک و…/ رویکردها و مسائل تجربه زیبایی شناسانه طبیعت

کارگاه تحلیل نقاشی (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

    اهداف دوره :آموزش شیوه‌ها‌ی تجزیه و تحلیل نقاشی / آموزش تاریخ و سبک‌ها و نحله‌های هنر نقاشی / آشنایی با هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار هنر نقاشی/ یادگیری رویکرد تحلیلی و انتقادی به آثار هنرهای تجسمی / آگاهی از تاثیر و تاثرات فرهنگی و اجتماعی زندگی نقاشان بر آثار آنان / کمک به آفرینش آثار هنری ارزشمند / توانایی در تبدیل ایده‌های انتزاعی به آثاری تجسمی (نقاشی) / توانایی در نوشتن تحلیلی در خصوص آثار نقاشی .

ترم دوم : دوران باروک تا رمانتی سیسم

ردیف

سال آفرینش

عنوان نقاشی

نقاش

سبک و دوره

9

1601

مصلوب کردن سنت پیتر

کاراواجو

باروک

10

1614 تا 1620

جودیت هولوفرنس را سر می برد

آزتمیزیا جنتیلسکی

باروک

11

1611 تا 1612

کشتار بی گناهان

پیترپل روبنس

باروک

12

1656

ندیمه ها

دیه گو ولاسکز

باروک

13

1666 تا 1668

هنر نقاشی

یان ورمیر

باروک

14

1715

طبیعت بی جان با گل و میوه

یان ون هویسوم

کلاسیک

15

1793

مرگ مارا

ژاک لویی داوید

نئوکلاسی سیسم

16

1814

سوم ماه می 1808

فرانسیسکو گویا

رمانتی سیسم

 

تاریخ انتقادی فلسفه ­ی غرب (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

(ترم سوم: خاستگاه های عقل مدرن)

این دوره به طرح اجمالیِ چگونگی شکل‌گیری عقل مدرن و ردیابی خاستگاه‌های یونانی، رومی و مسیحی آن (از رواقیان و اپیکوریان تا نوافلاطونیان و مشائیان) می‌پردازد.

فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم ( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

سنت ایدئالیسم آلمانی (که چهره‌های اصلی آن عبارت‌اند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل) از جمله در بحثِ فلسفه هنر یا «زیبایی‌شناسی»، نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. کانت در نقد قوه حکم شرحی بسیار نظام‌مند و در عین حال مناقشه‌انگیز از «احکام زیبایی‌شناسانه» به دست داد که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی‌شناسان پیش از خود و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایدئالیست بعد از وی، شلینگ و هگل. شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی (1800)، با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی‌شناسی، «هنر» را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد. وی برخلاف کانت «اثر هنری» را فوق «زیبای طبیعی» دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمی‌تواند «بگوید»، هنر «نشان می‌دهد». شلینگ در فلسفه هنر (1802-1803) آراء خویش را در زیبایی‌شناسی بسط داد و تعدیل کرد. هگل نخست در قسمت «دین هنری» از پدیدارشناسی روح، پس از آن در بندهای 556-563 از دایره‌المعارف علوم فلسفی و سرانجام در درسگفتارهایی در باب زیبایی‌شناسی از فلسفه هنر سخن گفته است. موضع او در مورد هنر، که به نظر او نخستین صورتِ تجلیِ روح مطلق است، به بحث‌های بسیاری دامن زده است. از سوی دیگر، چنین می‌نماید که بحث او در این باب نوعی موضع‌گیری در برابر کانت و شلینگ است. هدف درسگفتارهای «فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم آلمانی» این است که روندِ تحولِ ایده‌های زیبایی‌شناسانه و نقش زیبایی‌شناسی را در نظام‌های فلسفی سه تن از نمایندگان بزرگ این سنت پی بگیرد. این درسگفتارها به سه دوره تقسیم شده‌اند و در هر دوره آراء یکی از سه فیلسوف یادشده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مکاتب سینمائی ( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه )

   سینمای سوررئالیستی/ امپرسیونیستی/ اکسپرسیونیستی/ رئالیستی/ مارکسیستی/ مدرنیستی/ موج نو فرانسه/ فوتوریستی و سینمای دگما 95/     نئورئالیستی/ پست مدرنیستی و ری مدرنیستی (نومدرنیستی)/  سینمای دیجیتال

نظریه هنر آدورنو؛ صنعت فرهنگ (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مفهوم «صنعت فرهنگ» یکی از مهم ترین دست آوردهای نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. اگرچه ردپای این مفهوم را در برخی از آثار آدورنو در دهه 1930 می توان یافت. نخستین صورت بندی صریح و مفصل آن در کتاب مشترک آدورنو و هورکهایمر، دیالکتیک روشنگری (1944-7)، به ویژه در فصل «صنعت فرهنگ: روشن گری به مثابه فریب توده ای»، ارائه شده است. در این کارگاه، با تمرکز بر متن این فصل،

 به بررسی مفهوم «صنعت فرهنگ» و ارزیابی ظرفیت ها و محدودیت های آن در تبیین زیست اجتماعی «ما» در جهان «امروز» می پردازیم.

هدف آموزشی این دوره این است که تا حد امکان از مقدمه گویی و مبادله ی کالایی اطلاعات دوری جسته و در عوض، از طریق درافتادن با پیچیدگی های متن اصلی و به چالش کشیدن پیش فرض ها و چارچوب های ذهنی خود، راه را برای تفکر انتقادی و انضمامی باز کنیم.

کارگاه آشنایی با خط، زبان و ادبیات اوستائی ( دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه )

زبانهای ایرانی را از لحاظ تاریخی به سه دورۀ زمانی تقسیم می­کنند : دوران باستان (از ورود آریایی­ها به ایران تا یورش اسکندر مقدونی)، دوران میانه (از یورش اسکندر مقدونی تا سدۀ سوم هجری) و دوران نو (از سدۀ سوم هجری تا کنون). از میان زبانهای دوران باستان، تنها از دو زبان اوستا و فارسی باستان متونی در دست است. اوستایی، زبان یکی از مناطق شمال شرقی ایران بوده که کتاب مقدّس زرتشتیان به آن نوشته شده است. از آنجا که به درستی روشن نیست این زبان به کدام یک از مناطق شمال شرق ایران تعلّق داشته و تنها اثر به جا مانده از آن اوستاست، آن را زبان اوستایی می­نامند. این زبان به خطّ «دین دبیره» نوشته شده است.

اوستا به پنج بخش یسنه، یشت­ها، ویسپَرَد، خُرده­اوستا و وندیداد بخش می­شود. یسنه (به معنی ستایش) هفتاد و دو هات (فصل) دارد که از این میان 17 هات سرودهای زرتشت­اند. یشت­ها (نیایش­ها) 21 یشت دارد و در ستایش هرمزد و ایزدان است. ویسپَرَد (همۀ ردان=همۀ سروران) 24 کَرده (فصل) دارد و ستایش آفریدگان اهورایی است. خُرده­اوستا مجموعه­ای از دعاهای کوتاه است. وندیداد 22 فَرگَرد(فصل) دارد و بیشتر دربارۀ مسائل فقهی است.

ارزش زبانی : زبان اوستا برادر زبان فارسی باستان است. فارسی باستان پدر زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) است و زبان فارسی دری ادامۀ همین فارسی میانه است. از آنجا که متون فارسی باستان نسبت به متون اوستایی بسیار کم­شمارند، زبان اوستا در شناخت گذشته و ریشه­های زبان فارسی اهمیّت بسیار دارد.

ارزش محتوایی : اوستا بازتاب­دهندۀ باورها وجهان­بینی ایرانیان زرتشتی پیش از اسلام است و پژوهندگان اساطیر ایرانی و تاریخ ادیان ایران از خواندن آن ناگزیرند. اساطیر، آیین­ها، نیایش­ها و شریعت ایرانیان زرتشتی پیش از اسلام در این کتاب بازتاب یافته است.

ارزش ادبی : گاهان زرتشت (که بخشی از یسنۀ اوستاست) کهن­ترین متن به جامانده از ادبیات ایرانی است که به شعر هجایی سروده شده است. یشت­ها زبان شعری دارد و برخی دانشمندان آن را شعر هجایی و برخی دیگر شعر ضربی تشخیص داده­اند. هفت­یسن (که بخشی از یسنه است) نمونۀ درخشان نثر شاعرانه است.

جلسات نخست و دوم : آشنایی با جایگاه زبان اوستا در نمودار تاریخی زبانهای ایرانی و تاریخ ادبیات ایران

پیش از اسلام، و آشنایی با خطّ اوستایی.

جلسۀ سوم : آشنایی با کلیّات دستور زبان اوستایی.

جلسۀ چهارم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از یشت­ها.

جلسۀ پنجم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از وندیداد.

جلسۀ ششم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از هفت­یسن.

جلسۀ هفتم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از گاهان.

جلسۀ هشتم : آشنایی با نظریّات گوناگون دربارۀ شعر و زبان شعری در اوستا و ویژگی­های ادبی این متون.