مدیریت و همکاران

 مدیریت آکادمی هنر شمسه

مهدی انصاری

مدیر داخلی

نفیسه ذاکری

امور هنری ، گرافیک و تبلیغات

سیاوش میرزایی مهر

کلاس ها و کارگاه های آزاد تخصصی

◊ ناهید صالحی

انتشارات و محصولات فرهنگی

◊ زهرا جلالی فرد

ثبت نام و روابط عمومی

 نیلوفر پروازی 

بخش آزمون ها

مهرنوش غضنفری

مشاوره تحصیلی

ندا هوشمند منفرد

سایت

ارشک رجب پور