مدیریت و همکاران

 مدیریت آکادمی هنر شمسه

مهدی انصاری

مدیر داخلی و مشاوره تحصیلی

نفیسه ذاکری

امور هنری ، گرافیک و تبلیغات

سیاوش میرزایی مهر

کلاس ها و کارگاه های آزاد تخصصی

◊ ناهید صالحی

انتشارات و محصولات فرهنگی

◊ ناهید صالحی

ثبت نام و روابط عمومی

 نیلوفر پروازی – الناز نویدی

بخش آزمون ها

مهرنوش غضنفری

سایت

ارشک رجب پور