اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری

50,000 تومان

اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری

دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

شرح دوره :

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی، و رابطۀ اسطوره و هنر پرداخته شده است. این دوره در 8 جلسه برگزار شده است که در بخش نخست هر جلسه به معرفی و تحلیل اسطوره های ایرانی از جمله: اسطوره زرتشت، پشوتن، اسفندیار، ایزد بهرام، مانی، و اسطورۀ آفرینش در جهان شناخت مانوی پرداخته شده؛ و در بخش دوم که جنبه کارگاهی دارد رابطه اسطوره و هنر در شعر، داستان، فیلم و نقاشی مورد توجه قرار گرفته است که از آن میان می  توان به بررسی چیستی شعر اسطوره ای، رئالیزم جادویی و تأثیر آن بر هنر، مکتب سوررئالیزم، اسطورۀ شعر نیمایی، اسطوره در نگارگری، تجلّی اسطوره در داستان و رمان، تحلیل فیلم “ایثار” اثر تارکوفسکی، اسطوره و قصه های پریان، تحلیل فیلم “استاکر” اثر تارکوفسکی، مکتب سمبولیسم، و تحلیل رمان “نام گل سرخ” اثر اُمبرتو اکو اشاره کرد.

نکاتی که جهت استفاده از فایل صوتی باید مورد توجه قرار دهید به شرح زیر است:
فایل صوتی فقط قابل اجرا بر روی کامپیوتر و لپ تاپ می باشد.
فایل صوتی دارای قفل می باشد، بنابراین پیش از استفاده، ترجیحا باید آنتی ویروس کامپیوتر یا لپ تاپ شما خاموش باشد.
ترجیحاً از ویندوزهای 7 ، 8 و 10 استفاده شود.