مشاهده سبد خرید “گادامر، هرمنوتیک و زیبایی شناسی” به سبد خرید شما افزوده شد.

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (1)

60,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (1) /

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در این درسگفتار، که در 12 جلسه برگزار شده است، به بررسی و تحلیل داستان ها و اسطوره های شاهنامه، تحلیل شخصیت های کلیدی آن، و بازتاب مضامین اساطیری در هنر و ادبیات پرداخته شده است.

اسطوره های کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، گرشاسپ، سام، رستم، زال، رودابه و کیقباد از جمله اساطیری هستند که در این دوره مورد بررسی قرار گرفته اند.