بررسی تطبیقی اساطیر بین النهرین و ایران

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/11/11
تاریخ شروع
98/11/13
استاد
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اساطیر سومر، بابل و آشور، اسطوره آفرینش، جهان خدایان، جهان زیرزمینی، مردوک- هرمزد، شمش- میترا، ایشتار- آناهیتا، حماسه گیل گمش، خدایان ایلامی