بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی (1)

50,000 تومان

بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی (1) /

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی با استفاده از ابزار اسطوره شناسی و دیدگاه­های تحلیلی اسطوره پرداخته شده است. چیستی و تعریف اسطوره، پرداختن به جنبه های مختلف اساطیر، بررسی جایگاه اسطوره­ها، معرفی اساطیر ایران، و آشنایی با مکاتب و دیدگاه­های تحلیل اسطوره، محتوای آموزشی این دوره را تشکیل می­دهند. این دوره در 8 جلسه برگزار شده است که در بخش نخست هر جلسه به معرفی دیدگاه­ها و نظریات اسطوره شناسی از جمله: مکتب رمانتیسم، سمبولیسم، دیدگاه تطبیقی اسطوره، دیدگاه کارکردگرایی، دیدگاه ساخت سه طبقه ای اسطوره، مکتب روانکاوی اسطوره و دیدگاه جوزف کمبل پرداخته شده؛ و در بخش دوم، اساطیر ایران مورد بررسی ­و تحلیل قرار گرفته­اند. درآمدی بر اساطیر رستاخیز/ اسطوره آفرینش در اساطیر ایرانی/ جهان خدایان/ جهان ایزدان و ایزدبانوان/ انسان در اساطیر ایرانی/ پهلوانان و قهرمانان از جمله موضوعات مورد بررسی می­باشند.