تاریخ اجتماعی تئاتر

20,000 تومان

تاریخ اجتماعی تئاتر /

مدرس: سعید اسدی

در بررسی تاریخ اجتماعی تئاتر ایران، دو بخش اصلی در تئاتر ایران به لحاظ تاریخی قابل مشاهده است. نخست؛ تئاتر سنتی و دیگری تئاتر نوین. این تقسیم بندی حاصل یک مرحله تاریخی جدید است که وقوع آن هم زمان با عصر تجدد و نوگرایی در ایران است.

در این دوره، به بررسی تاریخ اجتماعی تئاتر نوین ایران پرداخته خواهد شد. سوال اساسی این است که نسبت تئاتر ایرانی با مشروطه و این نوسازی و عصر تجدد چه بوده است؟

نکاتی که جهت استفاده از فایل صوتی باید مورد توجه قرار دهید به شرح زیر است:
فایل صوتی فقط قابل اجرا بر روی کامپیوتر و لپ تاپ می باشد.
فایل صوتی دارای قفل می باشد، بنابراین پیش از استفاده، ترجیحا باید آنتی ویروس کامپیوتر یا لپ تاپ شما خاموش باشد.
ترجیحاً از ویندوزهای 7 ، 8 و 10 استفاده شود.