تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (3):از ربع رشیدی تا مکتب هرات

50,000 تومان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (3):از ربع رشیدی تا مکتب هرات

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر

شرح دوره :

تبدیل کردن مغولان بی فرهنگ و خونریز به حکامی هنر پرور و آدمی خوی فقط در توان فرزانه‌ای کاردان همچون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود. این ایرانی وطن پرست با پذیرش وزارت مغولان پای در حوزه قدرت نهاد و از آن در راستای احیای فرهنگ و هنر بهره برد. ربع رشیدی مهمترین مرکز فرهنگی و هنری بود که توسط این وزیر هوشمند در پایتخت آن روز ‌یعنی تبریز دایر گردید. خواجه رشیدالدین علاوه بر مجتمع ساختن هنرمندان ایرانی و نقاشان ای را از چین و بیزانس به ایران آورد . همکاری و تعامل میان هنرمندان بود که نگارگری ایران را به مسیری تازه رهنمون گردید.
بذری که خواجه رشید کاشت در ادوار و مکاتب بعدی و به دست حکام با فرهنگ پس از او تداوم یافت و بارور شد.تا آن که در عهد تیموری و در هرات سده نهم به یکی از عالی ترین مراتب خود نائل آمد.

جلسه اول این کلاس برای استفاده عموم علاقمندان ، زیر همین پست به صورت رایگان بارگذاری شده است و شما می توانید پس از شنیدن جلسه اول اقدام به خرید محصول بفرمائید.