تاملاتی تبارشناسانه در فهم هنر

40,000 تومان

مدرس : دکتر آرش حیدری
تاریخ نگاری رایج دربارۀ فهم هنر در ایران معاصر، یا آن را به تقلید فروکاسته است یا آن را مظهری دیگرگون از انحطاط و امتناع فرض کرده و یا چنان در فهم هنر همچون هنر غوطه خورده است که دلالت های تاریخمند آن را در پرانتز گذاشته است. از این رو، تاریخِ هنر یا به اسامی فرو کاسته شده است و یا در معرفیِ آثار درمانده است و یا در بهترین حالت وارد الگوی مقایسه ای با هنر غرب شده است و به مسئلۀ “ما چه نیستیم” یا “ما چه نداریم” متوسل شده است. اگر بخواهیم فهمی ایجابی، تاریخمند و تبارشناسانه از امر هنری و میدانِ نیروهایش ارائه کنیم، چگونه باید با هنر مواجه شویم؟ درسگفتار حاضر تلاش دارد چشم اندازهایی تبارشناسانه در باب فهم هنر ارائه کند تا بتوان الگویی برای فهم هنر، همچون نیرو و همچون دگرگونی ارائه کرد.

نکاتی که جهت استفاده از فایل صوتی باید مورد توجه قرار دهید به شرح زیر است:
فایل صوتی فقط قابل اجرا بر روی کامپیوتر و لپ تاپ می باشد.
فایل صوتی دارای قفل می باشد، بنابراین پیش از استفاده، ترجیحا باید آنتی ویروس کامپیوتر یا لپ تاپ شما خاموش باشد.
ترجیحاً از ویندوزهای 7 ، 8 و 10 استفاده شود.