جامعه شناسی هنر

150,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/05/24
تاریخ شروع
98/05/26
استاد
دکتر آرش حیدری

جامعه شناسی هنر ( دپارتمان جامعه شناسی هنر آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر آرش حیدری

جامعه­ شناسی هنر یکی از قدیمی­ترین و ریشه­ دارترین شاخه­ های جامعه­ شناسی است. امر هنری را چگونه باید به عنوان یک محصول اجتماعی-تاریخی فهم کرد؟ هنر همچون یک نیرو در میدان زیبایی­ شناسی چه نسبتی با دیگر حوزه ­ها و عناصر حیات اجتماعی-تاریخی دارد؟ این­ها سؤالاتی بنیادین هستند که پاسخ دادن به آن­ها می­ تواند امر هنری و فرایند تولیدش را در فضایی تاریخی-اجتماعی توضیح دهد. از این حیث می­توان سرفصل­ هایی را برای فهم اجتماعی هنر در نظر گرفت: هنر همچون تاریخ­ مندی، هنر همچون تولیدی اجتماعی، هنر همچون شیوه­ ای از نقد و مداخله در هندسۀ قدرت، هنر همچون تجربۀ سوژگی و هنر همچون نوعی کالا. با این وصف، آنچه در جامعه­شناسی هنر اهمیت دارد فهم هنر در نسبت با دیگر عناصر و میدان­ های متصل به امر هنری است. هنر را همچون جزیره ­ای جدا افتاده و یا محصول اذهان خلاق فهمیدن، نمی­ تواند درکی از نسبت هنر با حیات اجتماعی و الگوهای تولید هنر همچون امری تاریخی عرضه کند. فروکاستن فرایند تولید امر هنری به تکنیک و یا نیت و خلاقیت مؤلف، فهمِ درون­ماندگارِ هنر و نسبتش را با زندگی روشن نمی­سازد. توضیح تولیدِ امر هنری در نسبتِ با روان­شناسی و یا زندگی­نامۀ مؤلفانِ اثر، همان چیزی است که فهم هنر همچون یک نیرو و در نسبت با شرایطِ معاصرش را ناممکن می­ کند. جامعه ­شناسیِ هنر با فهمی تاریخمند تلاش دارد که هنر را در وضعیتِ معاصرش و در نسبتش با تاریخش توضیح دهد. تاریخی که نه امری موزه ­ای و سرگذشت نامه­ ای، بلکه تاریخِ روابط نیروها و الگوهای شکل ­بندیِ آن­ها در لحظۀ اکنون است. به این ترتیب، توضیح اجتماعی امر هنری نسبتی وثیق با معاصریت دارد و تلاشی است برای فهم موقعیتِ امر هنری در فضا-زمانِ شکل­بندیش. در دورۀ پیشنهادی تلاش خواهد شد، با نظر به این مقدمه، کلیاتی از مبانیِ جامعه ­شناسی هنر مورد بحث قرار گیرد، به میدانِ هنر در ایران معاصر اشاراتی شود و پیشنهادهایی برای توضیح اجتماعی-تاریخی این پدیده در ایران معاصر طرح شود.