تاریخ انتقادی فلسفه غرب

150,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/01
تاریخ شروع
98/02/03
استاد
دکتر محمد مهدی اردبیلی

تاریخ انتقادی فلسفه­ ی غرب (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

مدرس : دکتر محمد مهدی اردبیلی

(ترم سوم: خاستگاه های عقل مدرن)

این دوره به طرح اجمالیِ چگونگی شکل‌گیری عقل مدرن و ردیابی خاستگاه‌های یونانی، رومی و مسیحی آن (از رواقیان و اپیکوریان تا نوافلاطونیان و مشائیان) می‌پردازد.