در آمدی بر زیبایی شناسی طبیعت

120,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/06
تاریخ شروع
98/02/08
استاد
دکتر مسعود علیا

درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

مدرس : دکتر مسعود علیا

زیبایی شناسی طبیعت در برابر زیبایی شناسی ناظر به هنر

فراز و فرود زیبایی شناسی طبیعت در تاریخ زیبایی شناسی

کیفیات زیبایی شناسانه طبیعی: زیبایی،والایی،پیکچرسک و…

رویکردها و مسائل تجربه زیبایی شناسانه طبیعت