دکتری تخصصی هنر

80,000 تومان

دکتری تخصصی هنر  /

هدف از تألیف این کتاب، کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمون های ورودی دانشگاه ها در رشته هنر در مقطع دکتری است. در این کتاب سعی شده که به سوالات پنج سال گذشتۀ آزمون دکتری، با نگاهی جامع، پاسخی در خور داده شود تا راهگشای متقاضیان عزیز باشد .
لازم به ذکر است اهم منابعی که برای ورود به مقطع دکتری می بایست مورد مطالعه قرار گیرد در انتهای کتاب آمده است .