فلسفه روانکاوی

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/05/26
تاریخ شروع
98/05/28
استاد
استاد مهدی انصاری

فلسفه روانکاوی (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه) /

مدرس : استاد مهدی انصاری

در این دوره به بررسی آراء و افکار چهار تن از اندیشمندان ؛ فروید ، لاکان ، کریستوا و دلوز پرداخته خواهد شد