فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم 3

160,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/05/21
تاریخ شروع
98/05/23
استاد
دکتر مسعود حسینی

فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم ( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه ) /

ترم سوم : فریدریش هگل

مدرس : دکتر سید مسعود حسینی

سنت ایده آلیسم آلمانی (که چهره‌های اصلی آن عبارت‌اند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل) از جمله در بحثِ فلسفه هنر یا «زیبایی‌شناسی»، نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است.

کانت در نقد قوه حکم شرحی بسیار نظام‌مند و در عین حال مناقشه‌انگیز از «احکام زیبایی‌شناسانه» به دست داد که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی‌شناسان پیش از خود و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایدئالیست بعد از وی، شلینگ و هگل.

شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی (1800)، با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی‌شناسی، «هنر» را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد. وی برخلاف کانت «اثر هنری» را فوق «زیبای طبیعی» دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمی‌تواند «بگوید»، هنر «نشان می‌دهد». شلینگ در فلسفه هنر (1802-1803) آراء خویش را در زیبایی‌شناسی بسط داد و تعدیل کرد.

هگل نخست در قسمت «دین هنری» از پدیدارشناسی روح، پس از آن در بندهای 556-563 از دایره‌المعارف علوم فلسفی و سرانجام در درسگفتارهایی در باب زیبایی‌شناسی از فلسفه هنر سخن گفته است.

موضع او در مورد هنر، که به نظر او نخستین صورتِ تجلیِ روح مطلق است، به بحث‌های بسیاری دامن زده است. از سوی دیگر، چنین می‌نماید که بحث او در این باب نوعی موضع‌گیری در برابر کانت و شلینگ است.

هدف درس گفتارهای «فلسفه هنر در سنت ایده آلیسم آلمانی» این است که روندِ تحولِ ایده‌های زیبایی‌شناسانه و نقش زیبایی‌شناسی را در نظام‌های فلسفی سه تن از نمایندگان بزرگ این سنت پی بگیرد. این درس گفتارها به سه دوره تقسیم شده‌اند و در هر دوره آراء یکی از سه فیلسوف یاد شده مورد بحث قرار خواهد گرفت.