فلسفه هنر و زیبایی شناسی 1

50,000 تومان

فلسفه هنر و زیبایی شناسی 1/

مدرس: مهدی انصاری

در این درسگفتار به مبحث فلسفۀ هنر پرداخته شده، و در همین راستا سیر تاریخی هنر از عهد باستان تا ظهور زیباشناسی به بحث گذارده شده است.

از مهمترین مباحث مطروحه در این دوره می­ توان به مولفه های ذیل اشاره نمود:

تعریف هنر و زیبایی، تفکر اسطوره­ای، زایش فلسفه از بطن اسطوره، فلسفه هنر در عهد باستان، فلسفه هنر نزد اپیکوریان، رواقیون و فلوطین، فلسفه هنر در قرون وسطی، هنر در دوران رنسانس، فلسفه هنر در دوران مدرنیته و تبلور سوژه دکارتی، فلسفه هنر نزد تجربه گرایان.