آدورنو/سارتر/برشت؛متن خوانی مقاله «تعهد»

120,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/07/21
تاریخ شروع
98/07/23
استاد
دکتر آیدین کیخایی

متن خوانی مقاله «تعهد» :آدورنو/سارتر/برشت (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر آیدین کیخایی

حدود پانزده سال پس از نخستین چاپ ادبیات چیست؟ (1947) و به بهانه انتشار ترجمه آلمانی آن (1962)، آدورنو در مقاله تعهد به نقد نگاه سارتر به ادبیات و هنر می پردازد. اما مقاله به واکاوی آرای سارتر محدود نمی ماند. در واقع، مجادله آدورنو با سارتر در نخستین صفحات مقاله گویی حکم مقدمه ای را دارد که راه را برای مواجهه با برشت هموار می کند، نویسنده و نظریه پردازی که نقد برداشت او از هنر سیاسی از دل مشغولی های دیرین آدورنو است.

در این دوره، با تمرکز بر متن «تعهد» ، به بررسی نقد آدورنو به سارتر و برشت می پردازیم.