مسئله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر

40,000 تومان

مسئله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر

دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر آرش حیدری

شرح دوره:

نقد چیست؟ این پرسش، پرسشی بنیادین در تاریخ اندیشه است. در مواجهه با اثر به معنای عام (چه یک اثر هنری باشد و چه پدیدۀ تاریخی) چگونه می‌توان آن را نقد کرد، و نقطۀ استقرار منتقد کجاست؟
در این درسگفتار تلاش شده است که با تأکید بر مفهوم درون‌ماندگاری، یک صورتبندی از مفهوم نقد ارائه کند که اثر را در فرایند تولیدش (همچون پدیده‌ای تاریخی و زمانمند) توضیح دهد و با کنار گذاشتن سوژه‌محوری در فرایند نقد، از نقد درون‌ماندگار و زمانمند دفاع کند.

نکاتی که جهت استفاده از فایل صوتی باید مورد توجه قرار دهید به شرح زیر است:
فایل صوتی فقط قابل اجرا بر روی کامپیوتر و لپ تاپ می باشد.
فایل صوتی دارای قفل می باشد، بنابراین پیش از استفاده، ترجیحا باید آنتی ویروس کامپیوتر یا لپ تاپ شما خاموش باشد.
ترجیحاً از ویندوزهای 7 ، 8 و 10 استفاده شود.