مقدمه ای انتقادی بر مفهوم “ادبیات جهان”

220,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/07/22
تاریخ شروع
98/07/24
استاد
دکتر نوید نادری

مقدمه ای انتقادی بر مفهوم “ادبیات جهان (دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر نوید نادری

این روزها به “یادداشت ناشر” یا “مقدمة مترجم” آثار ادبی ترجمه که نگاه کنیم اصلاً بعید نیست به گزاره هایی برخوریم، که ضرورت ترجمه اثر را با توجه به جایگاه آن در «ادبیات جهان» توجیه می کنند.

اما “ادبیات جهان” چیست، در چه بافت تاریخی و اجتماعی ای تبدیل به یک مفهوم شده است، شرایط تاریخی تعلق آثار ادبی به “ادبیات جهان” کدام اند، و جایگاه آثار در ساختار آن چگونه تعیین می شود؟ و شاید مهم تر از هر چیز برای ما، نسبت “ادبیات جهان” با تاریخ ترجمه چیست؟

در این دورة آموزشی ضمنِ شرحِ آرای برخی از مهم ترین نظریه پردازان این حوزه به بازخوانی انتقادیِ تاریخِ بر ساخته شدنِ مفهوم “ادبیات جهان”می پردازیم.