مکاتب سینمائی

380,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/24
تاریخ شروع
98/02/26
استاد
استاد شهرام زعفرانلو

مکاتب سینمائی ( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه )

مدرس : استاد شهرام زعفرانلو

سینمای سوررئالیستی/ امپرسیونیستی/ اکسپرسیونیستی/ رئالیستی/ مارکسیستی/ مدرنیستی/ موج نو فرانسه/ فوتوریستی و سینمای دگما 95/  نئورئالیستی/ پست مدرنیستی و ری مدرنیستی (نومدرنیستی)/  سینمای دیجیتال