تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (2): از تخته نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک

80,000 تومان

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (2):  از تخته نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر

شرح درس:

گوتیک بیشتر در معماری تجلی نمود، اما هنر نقاشی را نیز بدون تأثیر نگذاشت. این هنر اگرچه هنوز پیوندهای ساختاری خود را با قرون وسطی به طور کامل نگسسته، اما برخی ویژگی های هنر انسانگرای رنسانسی را حاصل کرده است. نقاشی‌های عهد گوتیک که عمدتاً سده‌های 13 و 14 را در بر می گیرد غالباً به صورت تخته نگاره‌هایی هستند که به عنوان پانل در کلیساها مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای مضامین مذهبی هستند. رنسانسی که طی سده‌های 15 و 16 در اروپا به وقع پیوست، بنیاد اندیشه اروپاییان را دگرگون کرد. در این نوزایی فرهنگی، که مرکز آن ایتالیا بود، اندیشه‌های اومانیستی یونان باستان با مضامینی مسیحی به نوعی همزیستی نایل آمدند که نتیجه آن توجه به انسان به عنوان موجودی اندیشمند و گسترش هنرها بود.