 نقد و تحلیل آثارهنری از دریچه مکاتب (1870 تا 1930 م)

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/10/15
تاریخ شروع
98/10/17
استاد
دکتر زهرا ایرانی صفت

نقد و تحلیل آثارهنری از دریچه مکاتب (1870 تا 1930 م) (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر زهرا ایرانی صفت

مکاتب و جنبش‌های هنری و آثار بوجود آمده تحت‌ تأثیر انگاره‌های دوران (پارادایم) قرار دارند و نقد و تحلیل آثار هنری بدون رویکرد به این نگرش‌ها تا حدودی آثار را در استتار و عدم بازخوانی قرار می‌دهد. در این درسگفتار طی 10 جلسه به مکاتب و جنبش‌های هنری از 1870 تا 1930 پرداخته شده و آثار این دوران براساس اصول نقد، مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.