پویشگاه نگارش آکادمیک

150,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/10/24
تاریخ شروع
98/10/26
استاد
دکتر علیرضا عامری

پویشگاه نگارش آکادمیک (دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر علیرضا عامری

این پویشگاه دو زبانه سعی دارد در دو بخش درسگفتار و کارگاه با تحلیل یکچند مقاله و رساله دانشگاهی (هنر و غیرهنر)چاپ شده در ایران و جهان انگلیسی زبان، کدهای رفتار نگارش و حتی گویش آکادمیک و اسلوب زبان دانشگاهی (در سطح واژه و نحو و قالب ارائه) را به مدد هم اندیشی و همکوشی شرکت کنندگان عرضه کند.