کارگاه آشنای با خط ، زبان و ادبیات اوستایی

220,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/10
تاریخ شروع
98/02/12
استاد
دکتر حسین مصطفوی

کارگاه آشنایی با خط، زبان و ادبیات اوستائی ( دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه )

مدرس : دکتر حسین مصطفوی

جلسات نخست و دوم : آشنایی با جایگاه زبان اوستا در نمودار تاریخی زبانهای ایرانی و تاریخ ادبیات ایران

پیش از اسلام، و آشنایی با خطّ اوستایی.

جلسۀ سوم : آشنایی با کلیّات دستور زبان اوستایی.

جلسۀ چهارم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از یشت­ها.

جلسۀ پنجم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از وندیداد.

جلسۀ ششم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از هفت­یسن.

جلسۀ هفتم : خواندن و تحلیل نمونه­ای از گاهان.

جلسۀ هشتم : آشنایی با نظریّات گوناگون دربارۀ شعر و زبان شعری در اوستا و ویژگی­های ادبی این متون.