کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/02/27
تاریخ شروع
99/02/29
استاد
دکتر عطاالله کوپال

کارگاه تجزیه و تحلیل نمایش­نامه (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

مدرس :دکتر عطا الله کوپال

آنلاین / حضوری

در این دوره به نمایش‌نامه‌های فردریش دورنمات و لوئی‌جی پیراندللو پرداخته می‌شود و طبق سنوات گذشته در نهایت دانشجویان این کلاس، یک دوره گردهمائی پژوهشی تحت نظر و حمایت مؤسسه برگزار خواهند نمود. شرکت در این ترم، منوط به گذراندن دوره‌های پیش نیست.