نفرات برتر کنکور دکتری هنر 99 آکادمی هنر شمسه

نفرات برتر کنکور دکتری هنر 99 آکادمی هنر شمسه محسن ساربان نژاد پژوهش هنر روزانه، دانشگاه تهران ستاره تراب زاده هنرهای تجسمی روزانه، دانشگاه تهران بردیا شعبانی نژاد پژوهش هنر روزانه، دانشگاه هنر شمیم سبزواری پژوهش هنر روزانه، دانشگاه هنر فاطمه استاد پژوهش هنر روزانه، دانشگاه هنر آذر جهان یار تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر […]

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر و دکتری هنر 1399 آکادمی هنر شمسه

اسامی رتبه های برتر کارشناسی ارشد هنر 99 و دکتری هنر 99 آکادمی هنر شمسه